BUDOWA WIRUSA HIV

 

 

 

 

1 - nić RNA

2 - enzym odwrotna transkryptaza

3 - enzym integraza

4 - enzym proteaza

5 - białko strukturalne otaczające rdzeń

6 - białko zaliczane do otoczki

7,8 - białka (glikoproteiny)

9 – struktura lipidowa; wraz z glikoproteinami 7 i 8 tworzy właściwą otoczkę wirusa

 

 

 

 

 

 

Grażyna Węglarczyk BEZ RYZYKA